xin chao ae 5s minh co vai con gà dá bo quóc té can bán day
gà minh buon ban uy tinh ae toi coi gà sẽ bít...
sdt..0935237311 ahiéu 31t
ms1.gà dieu 1kg2 long mã dài tói gói gà nay da dam lam do gia 1500ms2 ga vàng chan trang vay hong sa bo da kinh khung gia 1200ms3 ga lai nag 1k1 ga my da bo sao ae cug bit roi do giá 1200ms4 ga vang 1kg bo da nhanh nhu soc manh nhu vu bao gia 800ms5 ga noi peru lai asiu ga 2kg3 ga 2 moi hon 10 thang ae dem ve nuoi lai da ga nay da soa ae bit roi do gia 1800cam on ae da xem wa nho cho minh xin chu up nha