Hiện các cún dc 2 tháng, sức khỏe tốt, ăn uống tốt.
(nhận giao lên SG, Bình Dương)
Phone: 0948.614.390 (Thy 25 tuổi)
Đ/c: Gần bến xe Biên Hòa (ace đến xem xin gọi điện trước)
Số 1 (cái), giá 950k
Số 2 (cái), giá 750k