Nikon D7000 + lens kit 18 105 moi 99% hang vic con bh thang 12/2013 32xx shot ko mot vet tray
Body D7000 17tr
Lens kit 18 105 5tr
Nguyen bo 21tr7
Tang the 16G class 10
Gd tai tphcm q1 or q10
Dt 0966777748