sim mới nguyên kit...........
0122.55.01234 == 1tr
0121.93.34567 == 1tr
bác nào kết call em lấy giá tốt nhất: 01665.737373