bác nào có sim to, eco liền dải hoặc rác gửi qua mail cho em, gmail: simminhquyen@gmail.com
hoặc báo giá vào số 0979889919