Tìm 6789 10 số đầu chuẩn đẹp mobi và viettel ai có nt chào giá vào số 093.9876789
Chào hàng và giá tại đây cũng dc, nếu ok em sẽ alo lại