Gà Chuối Lửa trạng 8l => 9l chân xanh 2 bình dầu gà mới,cần bán giá 800k
no(fix) ko nhận sms nếu AE có ghé cảm phiền úp giùm mình nha thanks nhìu
http://imm.io/19iwF
http://imm.io/19ixb
http://imm.io/19ixk
http://imm.io/19iAx
AE ai muốn mua thì call nha 01222720307