tình hình là e có 1 bầy gà rosecomb con khoang 2thang5 ha...
mà mấy e nó bi sổ mủi mấy bua nay oy.. mấy ông a chỉ mua thuoc chic no ma no vẫn ko hết
mong mấy a mấy chú chj dum e làm sao cho mấy e gà nhà e hết benh nha..