Bán buôn Bao Flipcover Samsung I8552 Win
Địa chỉ:16 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện Thoại :0975.339.339 -04.38.315.315Kinh doanh gia vu@gmail.com


Bán buôn :120K
Bán lẻ :250K
Bán buôn Bao Flipcover Samsung I8552 Win
Địa chỉ:16 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện Thoại :0975.339.339 -04.38.315.315