Mọi người ơi, nếu có garage sale "TẤT CẢ DƯỚI 95K" các nàng sẽ dự ngay chứ