hotline: 0942.013.013 & 07806 .58.58.58
**==**==**==**==

viettel nguyên kích
0967.34.6886 = 2tr2

0967.003.113 = 900k

09.4268.4268 = 3tr999 ( bao sang tên )