Anh/em xem thấy thích thì liên hệ nhé:
0918046744 gặp chú Lâm
0903996705 gặp Hải

Gà Gò Công, gà chuối lai mỹ mồng dâu đứng chân trắng 2kg7 cai nha anh em. Em này đá dàn nạp điểm 10.

Anh/em xem thấy thích thì liên hệ nhé:
0918046744 gặp chú Lâm
0903996705 gặp Hải