Cần thanh lý 2 bầy gà(1 bầy 3 tháng - 1 bầy 1 tháng rưỡi).
Bầy lớn(3 tháng): 4 con trống(170k/con) - 5 con mái(100k/con).

Bầy nhỏ(1 tháng rưỡi) 7 con trống(100k/con) - 2 con mái(50k/con).

A.Phong(30t) 093 828 9395
Không nhắn tin nhé.liên hệ trước(trước 21h(nhà có em bé)) khi xem gà. xem gà vào thứ 7 hay chủ nhật.
Bắt hết 2 bầy giá 1700k(có fix cho anh em nào nhiệt tình)
Show cho anh em cái clip 2 bầy (không bán 2 con ga senama).