gà đang bị tang, thua hôm qua, lọt lườn 2cây, nách 2 cây,bàn tỳ 3 cây, thua chạy không kêu miệng, cự hết trừ điều mồng lá
bán 200 ngàn

01886501599---Tèo
Q8 ngay cầu nguyễn văn cừ
[IMG][/IMG][IMG][/IMG]