0988.404.707 Chuẩn 1tr4 bao sang tện toàn quốc!

Chỉ yêu mới làm việc, tránh trả giá tè le tùm lum! (Sozzy anh em, em nói hơi quá!)

Sang tên chính chủ trực tiếp thì ở biên hòa nhé all friend!!!

Sim người ta tránh 4-7 từa lưa, em thì chơi tới, miễn là hay hay tí....