bán gà mỹ lai peru 50%mỹ, 50%peru ,gà goe xanh
gà đánh tránh dạt , đá bo lớn, chạng gà 2,4kg
gà con nguyên zin ( giá 2,2 triệu)
Anh em ai có nhu cầu liên hệ sdt ​0902992792