Cần Bán chung cư royal city 169m , 172m , 175m, 195m , 221m tòa R3
*
@@Cần Bán căn số 01 Tòa R3 chung cư royal city diện tích 221.5m giá 12 Tỷ
@@Cần Bán căn số 03 Tòa R3 chung cư royal city diện tích 172.2m giá 10.5 Tỷ
@@Cần Bán căn số 21 Tòa R3 chung cư royal city diện tích 195.5m giá 10.5 Tỷ
@@Cần Bán căn số 12A Tòa R3 chung cư royal city diện tích 175.5m giá 9.5 Tỷ
@@Cần Bán căn số 15 Tòa R3 chung cư royal city diện tích 175.5m giá 9.5 Tỷ
@@Cần Bán căn số 26 Tòa R3 chung cư royal city diện tích 169.5m giá 8.6 Tỷ
@@Cần Bán căn số 11 Tòa R3 chung cư royal city diện tích 132.4m giá 7 Tỷ
@@Cần Bán căn số 12 Tòa R3 chung cư royal city diện tích 121m giá 6 Tỷ
@@Cần Bán căn số 04 Tòa R3 chung cư royal city diện tích 109m giá 5.6 Tỷ
Liên hệ Mr Thương 0974599988