Có số như tiêu đề trên giá 1,1 triệu/ 1 số. Mua cả hai số giá 2 triệu.

Số ĐT của mình: 0983.13.17.12 - 0973.393.111
Email: mq091109@gmail.com