1.body 7d như mới : 18.500.000đ
2.Lens kit 15-85 f3.5-5.6 : 9.000.000đ
3.Lens 50 Ais f1.4 : 5.000.000đ
4.Lens 55 Ais f1.2 : 6.000.000đ
THiện : 0935949459