Bán gà Serama Trống tơ ngũ sắc 8 tháng , Xám Bông trống tơ 4.5tháng , Mái Ô chuẩn bị đẻ lứa đầu
Khét sữa trống class B 11 tháng ,1 số Serama Nhạn từ 4 -> 5 tháng

Bên dưới có kèm theo hình ảnh
1.Ngũ Sắc ( 600k )

2.Xám Bông ( 600k )

3.Ô mái ( 500k )

4.Khét sữa ( 800k )

5.Nhạn tơ 4 -> 5 tháng


1 số gà con tù 2 tuần -> 1 tháng tuổi

1 số hình ảnh gà nọc

AE nào có nhu cầu xin LH : 0918.017.306 ( Gặp Trạch )
Địa chỉ : 74 đường 53C Quận BìnhTân ( khu Tên lửa )
>