Em đang có mấy chú gà tre mỹ lai do dạo này em bận rộn quá không còn thời gian để chăm sóc , nên chia lại cho anh em, anh em nào ưng ý thì ủng hộ giup em.....
EM thứ 1: Lai 75% , đươc ông anh chuyên nuôi gà đá tặng em lúc còn nhỏ, nay được khoảng 15 tháng , em nó đươc gần 12 lạng, măt mày hình tương thì khỏi chê nhé, gà còn trinh nguyên , đặc biệt em nó là chuyên khóa hư mắt đối thủ nhé, xổ với 4 chú kêt quả cả 4 chú thành hiêp sĩ mù, trận thứ 5 em bao luôn cả 2 móng thới và cựa nhưng em nó vẫn khóa hư 1 bên măt của đối thủ...Bác nào không tin thì cư mang gà qua xổ thử vơí em nó nhé. Còn sau đây là hình ảnh em nó.........Gía call

Em thứ 2: em gà khác bầy với em thứ 1 nhé các bác, em nó win 1x , gà độc đinh nhé các bác, em nó thì cũng khỏi chê. Giá : Call


Mọi chi tiết xin liên hệ : 0188.77.33.645 or 01643.049.779 Binh Thạnh