Linh kiện PC
CPU:
E4400 core 2-2.13GHz: 350.000
E5550 core 2-2.33GHz: 380.000
E5750 core 2-2.66GHz: 450.000
E8400 core 2-3.0GHz: 720.000
E8500 core 2-3.16GHz: 820.000

Ram máy bộ:
Ram 1GB bus 667: 140.000
Ram 2GB bus 667, 800: 320.000
Điện thoại 0936 593 948
Địa chỉ 188/62 Tân Kỳ Tân Quý, Q.Tân Phú