Dọn nhà thanh lý tai nghe lúc trước mua 750k giờ bán lại 400k mới 99%.Liên hệ :Anh Nam 0988068031(nosms)
địa chỉ:176/25/10 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Mỹ,Quận 7