0978.450.188
0963.833.887
096.5078.123
0978.685.788
0962.27.15.19
0974.626.246

Em có 6 em này mạnh dạn bán với giá 1.200.000
Anh em nào thấy được thì call em....
Số em là 01697.311.922 và 01287.379.661
Anh em đi qua up em nha... em xin cảm ơn và hậu tạ hyhy....>->-