Em ở Nhơn Trạch, anh chị nào có gọi em cái em tới lấy (Long Thành, Nhơn Trạch)
Ở xa Sài Gòn - Biên Hòa thì giao hàng giùm em, em phụ cho 100K tiền xăng.
Chứ em đang làm ở công ty kô không đi xa được.
0121.848.4596
Cảm ơn.