hàng vừa về em 4s lock 16gB đen,WIFI,3G VÙ VÙ,TẶNG SIM GHÉp Tp SIM SÀI NHƯ WORLD,FULL BOX ĐẦY ĐỦ ĐỒ
4slock đen
MD276LL . 99% .GIÁ E NÓ LÀ6TR7 FIX
SERI: DNpGp1U3DTF9
IMEI: 990001047885637
SĐT: 01697185174
ĐC: 440/38A NGUYỄN KIỆM p3 QpN
MÌNH MUA BÁN TẠI NHÀ CÓ WIFI TEST ,MÁY MÌNH BÁN BAO SÀI 1 TUẦN CÓ LỖI MONEY BACK,THANKS AE ĐÃ ĐỌC TIN
HÌNH