[TR="class: cms_table"]
[TD] Thông số
[/TD]
[TD] Next TV Viettel
[/TD]
[TD] TH cáp kỹ thuật số
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD] Phương thức truyền tín hiệu
[/TD]
[TD] Truyền hình tương tác
IPTV trên đường Internet
[/TD]
[TD] Tín hiệu mã hóa được truyền
qua cáp quang hoặc cáp đồng trục
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD] Yêu cầu lắp đặt
[/TD]
[TD] 1 Đường Internet +
1 Modem + 1 Set Top Box
[/TD]
[TD] 1 Đường cáp + 1 Set Top Box
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD] Giá thiết bị, công lắp đặt
[/TD]
[TD] 1.200.000 (Giảm còn 330.000)
+ Hỗ trợ giá Modem còn 300.000
[/TD]
[TD] 1.500.000 + Chi phí vật tư
thực tế phát sinh (theo giá thị trường)
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD] Phí thuê bao tháng
[/TD]
[TD] Từ 65.000 – 180.000(Gói có K+)
[/TD]
[TD] Từ 66.000 – 110.000 (Không có K+)
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD] Số lượng kênh SD, HD
[/TD]
[TD] 105
[/TD]
[TD] Dưới 80
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD] Lắp cho nhiều Ti Vi
[/TD]
[TD] Một Set-top-box cho một tivi
[/TD]
[TD] Một Set-top-box cho nhiều tivi
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD] Xem nhiều kênh trên một TiVi
[/TD]
[TD][/TD]
[TD]-[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD] Tương tác với người dùng
[/TD]
[TD][/TD]
[TD]-[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD] Tạm dừng chương trình
[/TD]
[TD][/TD]
[TD]-[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD] Lưu lại chương trình
[/TD]
[TD][/TD]
[TD]-[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD] Xem phim, video theo sở thích
[/TD]
[TD][/TD]
[TD]-[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD] Hát Karaoke
[/TD]
[TD][/TD]
[TD]-[/TD]
[/TR]