chào ae 5s nha!!
mình cần bán e than mới bẫy nuôi được 1 tuần rồi!!!!
tướng ta vừa chim dài đòn đầu vuông móng mỏ đầy đủ nha!!!! không chút tật lỗi, tắm táp như vịt xiêm
đã đi gió chim này thấy cũng tương lai lắm chim cũng khá dạn nha!!! đã ăn cám rồi !!!!
nay cần tiền mua mi nên để rẻ lại cho ae chơi GIÁ E NÓ LÀ 170K NHA!!! (NO SMS) ĐỄ KHỎI MẤT THỜI GIAN 2 BÊN
ĐIA CHỈ ĐẾN ĐƯỜNG SỐ 12 TRÊN ĐƯỜNG TÂN KÌ TÂN QUÍ QUA LÒ THIÊU BHH TỚI UBNN ĐI KHOẢNG 50M NHÌN TAY PHẢI SẼ GẶP GỌI ĐIÊN THOẠI 01889053269 (GIÁ CHIM KHÔNG LỒNG) AE NÀO MUA MANG THEO LỒNG NHA!!!!