Mod thông cảm cho em 2 ngày để tìm nơi sửa khung hình KTS nha.

Hi anh em,

Số là mình mua một cái khung hình kỹ thuật số hiệu Sony bên Canada về, xài được một thời gian gần 1 năm thì màn hình không lên nữa. Tìm mọi cách chỉnh nhưng không kết quả, nên hôm nay đành mạo muội lên đây nhờ anh em chỉ giúp chổ nào có thể sửa được cái này không.

Nếu biết thì vui lòng chỉ giúp với nha.

Đội ơn anh em.:09:

Chúc anh em nhiều sức khỏe. Thân chào đoàn kết. :21_002: