chính chủ sang tên..một thời mê mệt giờ chán nên thanh lý cho ae co nhu cầu:

01233333210=2t5

giá tốt cho e hàng độc và hiếm..
ae kết liên hệ ngay nhé...thanks

Hoàng:01235.PCCC....01235.114.114...1235.Phải Cháy Cho Cháy.