Mô tả: ông anh đem từ nhật về cái len fix - len này chụp vẫn được mới ghê
Bán ve chai 700k nofix được thì qua lấy giá ve chai bán cho vui
vẫn lên màu bình thường )
mất cái kiếng che phía trước
[IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG]
lắp vào D3100 chụp thử
[IMG][/IMG]
Liên hệ Hoàng 0909860910