chào ae 5s:
hien tại mjnh có vài e tre mun bán ae xem dc thj alo
ms1:
gà xanh chan xanh mắt ết , lai phi , thịt den , long hình liền gà
mòng lật , 2 hàng trơn
nang khoan: 1kg
giá :700k...............gà mới
...........................................
ms2:
gà chuối vàng ,chân vàng, mo vàng, 2 hàng trơn
ăn lông như máy, dá bo lớn
nặng khoan :900g
gja:600k
......................ms3:
gà xanh ,chân xanh, lông hình phu phê
chân lông vãy ko biet mà coi lun, an lông nhu máy
mói hôm wa dá 2 kết bia ăn và bị thuong nhe , bi cái nguc và quẹt sơ dùi
năng:900g
giá:600k
............................................
ms4:
còn e cuoi mỹ laj
gà xanh chan vàng có lông, ga tơ chua dá dc , mòng lật trái
ae xem dc bắt về hết mùa mưa chơi dc
nang:1k3
gia: 500k
..................

................
;......
mua bán tại nhà nên ae yên tâm
giá ca hợp lý nên ae dừng tra giá mất công
ae xem hợp nhãn lh: 0199.881.5737 [ gap tung]
nha o gan ngã 4 tân qui - cu chi