0906.286.286 giá 16tr.
0984.939.939 (Gánh Siêu Độc Đáo) giá 16tr.
0978910.910 (Bảy Tám Chín Mười, Chín Mười) giá 12tr.
0905.356.356 giá 7,5tr.
0935.615.615 giá 4,5tr.
Tứ Quý: 0936.28.0000 (Đại Tài Lộc, Mãi Phát sinh Tứ Quý) giá 5,5tr.
0966.1111.59 (Tứ Trụ, nk) giá 2tr.
0969.3333.56 (Tứ 3, đuôi Phúc Lộc, nk) giá 2tr.
Hàng Độc: 0976.13.1102 (Sinh Tài, Độc Nhất Vô Nhị, nk) giá 2tr.
09159.11102 (Đầu Cổ, Nhất Nhất Không Nhì) giá 2,5tr.
0909.36.1102 giá 2,5tr.
0986.23.1368 (Sinh Tài Lộc Phát) giá 3,5tr.
Lh: 0909361102 - 0904397577