Tất cả đều là sim nguyên kích, TÀI KHOẢN THEO BỘ 75K , giá đã chuẩn!

Chọn được sim vui lòng CALL: 0909.002345

NO FIX DƯỚI MỌI HÌNH THỨC....

LÔ SIM DƯỚI ĐÂY GIÁ 73K/SIM/LÔ..................

MUA LẺ: 320K 1 SIM..........

1 0935.82.9647
2 0935.82.9991
3 0935.82.9788
4 0935.82.96.46
5 0935.82.99.80
8 0935.82.99.92
10 0935.82.99.77
11 0905.99.85.16
12 0935.82.97.93
13 0935.82.97.94
14 0935.82.99.90
15 0935.82.99.87
16 0935.82.97.96
17 0935.82.97.95
18 0935.82.96.60
20 0935.82.9.985
21 0935.82.97.78
22 0935.82.99.72
23 0935.82.99.71
24 0935.82.99.70
26 0935.82.97.68
27 0935.82.97.67
28 0935.82.96.44
29 0935.82.99.78
30 0935.82.97.73
31 0935.82.99.94
32 0935.82.99.95

33 0935.8.299.96
34 0935.82.97.76
35 0935.82.97.75
36 0935.82.97.74
37 0935.82.99.76
38 0935.82.99.75
39 0935.82.9973
40 0935.82.9974

41 0935.82.9972
42 0935.82.97.92
43 0935.82.97.91
44 0935.82.97.90
45 0935.82.97.87
46 0935.82.97.84
47 0935.82.99.81
48 0935.82.99.84
49 0935.82.99.82
50 0935.82.97.85
51 0935.82.97.83
53 0935.82.97.81
54 0935.82.97.80
55 0935.82.9997
56 0935.82.9993
57 0935.82.9983
58 0935.21.5.769
59 0935.21.57.51
60 0935.21.57.50


CẢM ƠN ANH EM ĐÃ QUAN TÂM.

CHÚC CUỐI TUẦN VUI VẺ..............