nhặt đi nào anh em. fix nhẹ cho anh em nhiệt tình và giao dịch nhanh ạ.