bán:

0966828686 = 6t
0979528686 = 5t
0969618686 = 5t


sim NK(full time)

ae quan tâm call e lấy giá tốt nhé

(NO SMS)