0962.921.921
Giá 1,xT
Vừa về sim VT taxi hiếm hoi trên thị trường, cam kết 300k trong 18 tháng, call free Viettel nhé.