ban chim chào mào, chim dep hot hay chim chao mào bổi giá rẻ, chào mào 1, 2 , 3 mùa... ở sài gon quận Tân Phú
anh em co nhu cầu vui long lien he đến nhà xem chim : TEl: 0908.482.316 Anh Dũng
CHAO2MAO2 BỔI MỚI VÀO 350.000/em