Mình sách về 5 iphone 5 cần bán:

  1. iphone 5 16GB đen 100% new 14 triệu - đầy đủ hộp & phù tùng 100% gin apple
  2. iphone 5 16GB trắng 100% new 14 triệu - đầy đủ hộp & phù tùng 100% gin apple
  3. iphone 5 64GB đen 100% new 16 triệu 500 ngàn - đầy đủ hộp & phù tùng 100% gin apple
  4. iphone 5 16GB đen 99.9% new 13 triệu 500 ngàn - đầy đủ hộp & phù tùng 100% gin apple
  5. iphone 5 16GB đen 99.9% new 13 triệu 500 ngàn - đầy đủ hộp & phù tùng 100% gin appleNhà mình ở Phú Mỹ Hưng Quận 7. Liên hệ John 0903.93.7271
[IMG] [/IMG]