Call 0986.933.933
Nguyên lô 8 sim (nguyên kít) giá 5 triệu (miễn mặc cả)
01652.21.21.21

01695.24.24.24

01687.25.25.25

01659.30.30.30- biển HN

01653.31.31.31 - biển HN

01682.40.40.40

01633.41.41.41

01685.42.42.42