01297.282.282
01299.284.284
01244.776.776
01297.278.278
01292.30.3456
tất cả sim mới 100% chưa kích họat sử dụng a/e kết call tuấn 09.1212.4646 nhé.thank