Mình cần giao lưu con 0977033333 lấy ngũ 6 hoặc tứ 9 đầu đẹp, Bác nào có nhu cầu lh với số này.
Cám ơn ace đã xem tin.