MÌNH CẦN BÁN em 4 8gB đen QUỐC TẾ,WIFI,3G VÙ VÙ,FULL pHỤ KIỆN
MD128LL . 99% .(6.0)
SERI: DQJH0NSDp0N
IMEI: 013124009849046
GIÁ: 5TR4 (FIX)
SĐT: 01697185174
ĐC: 440/38A NGUYỄN KIỆM p3 QpN
MÌNH MUA BÁN TẠI NHÀ CÓ WIFI TEST ,MÁY MÌNH BÁN BAO SÀI 1 TUẦN CÓ LỖI MONEY BACK,THANKS AE ĐÃ ĐỌC TIN
HÌNH