Em cần mua ít lô sảnh tiến đầu 10 số của vina và viettel từ 09*567 trở lên
mail cho em lô và giá vào địa chỉ: huyhoangdev@gmail.com
liên hệ: 0917.136.138