Đang rất cần tiền nên em chốt rất nhanh 11tr, các bác cần call 0166 8888 777.