tất cả sim nk kết là call mà call là fix rất mong ace ủng hộ,thank
Bình 0974 724 888 sms 0969 88 8386
0968 38 98 98=6t8
0968 260 888=4t5
0968 230 888=4t5
0962 332 888=7t
0963 95 1888=5t5