Gà mỹ Toàn Thắng cung cấp các loại gà tre mỹ con, tre asil con và peru con cho AE nào cần. Tất cả những sản phẩm mà Toàn Thắng đưa đến tay AE đều là những thế hệ rặc(F1) từ những cặp gà cha mẹ ở những trại gà mỹ nổi tiếng ở bên Mỹ.
Hotline:0938.779.606 _ 0938.85.85.30( Thắng )
01234.7.3333.7( Hải )
Mail: thangmtk@yahoo.com
Địa chỉ: _Cây Gõ Q6, TPHCM
Sau đây là hình đại diện vài cập gà giống của mình
1) Tre mỹ điều nhập chạng 1k2:


2)Tre mỹ điều nhập chạng 1k1

3)Chuối trắng nhập chạng 1k3

4)Chuối vàng nhập chạng 1k4

5)Chuối nhập chạng 1k3

6)Trống khét nhập chạng 1k3

7)Tre mỹ xám vàng nhập chạng 1k4

Bây giờ tới tre asil
8)Tre asil xám điều nhập chạng 1k3

9)Tre asil cú nhập chạng 1k150