SỐ 1 ; GÀ QUE 1KG NẾT ĐÁ CĂN RẠT RẤT KHÔN GÀ NẠP CHÂN SÂU KHÔNG CVHO VÔ GAY ĐÁ BO LỚN GIÁ CALL ,,,,,,,,,,,,@

SỐ 2 ; GÀ QUE A.E VỚI SỐ 1 1KG NẾT ĐÁ GIỐNG I TRANG VẬY MÀ CON GÀ NÀY HAY HƠN CON TRÊN CHÚT GIÁ CALL...@

SỐ 3 ; GÀ ĐIỀU LAI 1KG2,30 ĐÁ BO QUỐC TẾ NHA NẠP CHÂN SÂU CHẮN NÉ TỐT GIÁ CALL..............@

SỐ 4 ; GÀ CHUỐI TRẮNG 8LANG2 CHÂN TRẮNG ĐIỂM CÓ HUYỀN CHÂM NGAY CỰA CỰA ĐIẾC NẠP LÙA BO LỚN GIÁ CALL ?

SỐ 5 ; GÀ ĐIỀU CHÂN THAU 1KG MỒNG CHỈ THIEN6CAN8 NẠP CHÂN SÂU VÔ GAY LÀ CHÀ LIỀN WIN 3 CÁI GIÁ CALL...@

SỐ 6 ; GÀ BƯỚM CHÂN VÀNG 1KG NẠP RẠT ĐÁ VÔ GIÁ CALL........................................@

SỐ 7 ; GÀ CHUỐI 1KG3.70 CHÂN VÀNG VUÔNG RẴN 2 MÙA RƯỠI WIN 7 CÁI NẠP CHÂN SÂU CHỒNG CỰA MẤY CHÂN LÀ XONG ĐÂM NHƯ SƠ MỨC GIÁ CALL ..............................@

SỐ 8 ; GÀ CHUỐI CHÂN XANH 9LANG5 WIN 1 CÁI VỀ BỊ TANG NHỐT GÀ NHIỀU QUÁ NÓ SỢ HẾT NAY CỰ LẠI MÀ CHƯA DÁM XỔ HIỆN GIỜ CÒN 8LANG7 BÁN RẺ AI CÓ NHU CẦU NUÔI LẠI ĐÁ RẤT HAY ĐỂ LAI CHO ANH EM 600K........@


Ó A.E CÓ GHÉ QUA XEM CHO MÌNH XIN CÁI UP MINH SẼ TRẢ LỄ LẠI SỐ ĐIỆN THOẠI 0938429001 . QUẬN TÂN PHÚ ĐƯỜNG TÂN HƯƠNG TỚI CHỢ TÂN HƯƠNG MÌNH RA ĐÓN MÌNH 36 TUỔI A.E DỄ XƯNG HÔ