sim trả trước
0129 9 10 11 12=3 triệu

01235 77 8888 =15 triệu
012 22 44 66 88=đã bán
đăng cao để anh em thợ nhập về dễ bán,alo nhanh sẽ giảm 40%.