Bán các loại đầm giá bình dân dành cho các bạn nữ
MS:A001 160k(chỉ có áo nha)
[IMG][/IMG]
MS:A002 120k(áo)
[IMG][/IMG]
MS:A003 200k
[IMG][/IMG]
MS:A004 230k
[IMG][/IMG]
MS:A005 170k
[IMG][/IMG]
MS:A006 170k
[IMG][/IMG]
MS:A007 230k
[IMG][/IMG]
MS:A008 220k
[IMG][/IMG]
MS:A009 160k
[IMG][/IMG]
MS:A010 220k
[IMG][/IMG]
MS:A011 170k
[IMG][/IMG]
MS:A012 230k
[IMG][/IMG]
MS:A013 220k
[IMG][/IMG]
MS:A014 220k
[IMG][/IMG]
MS:A015 220k
[IMG][/IMG]
MS:A016 130k (có màu xanh lá nhạt)
[IMG]
[/IMG]
MS:A017 140k
[IMG][/IMG]
MS:A018 140k(có màu da beo)
[IMG][/IMG]
MS:A019 190k
[IMG][/IMG]
MS:A020 170k(có màu đen)
[IMG][/IMG]
MS:A021 160k
[IMG][/IMG]
MS:A022 140k
[IMG][/IMG]
MS:A023 80k
[IMG][/IMG]
MS:A024 120k(có màu đen)
[IMG][/IMG]
MS:A025 140k
[IMG][/IMG]
Liên Hệ SDT:01286366699-01868466162